Неділя, 25.08.2019, 02:50Вітаю Вас Гість | RSS
Досягаючи вершин!
Сайт класного керівника
Зайцева Сергія Володимировича
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

План роботи класного керівника на 2014-2015 н.р. (І частина)


Полтавська спеціальна загальноосвітня школа №39

 

 

 

План роботи

класного керівника  

Сергія Володимировича

Зайцева

з колективом 6 класу

на 2014-2015 н.р.

 

 

 

 

Структура плану включає такі розділи:

 

   I. Аналіз виховної роботи за минулий рік.

  II. Цілі та завдання виховної діяльності класного керівника.

   III. Психолого-педагогічна характеристика класу.

   IV. Основні напрями діяльності та справи    класного колективу.                              

   V. Індивідуальна робота з учнями.

   VI. Робота з батьками.

   VII. Заходи із збереження здоров’я і життя.

 

І. Аналіз виховної роботи за минулий рік

 

   Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволив би учням освоїтись у своєму виховному просторі. Особлива увага приділялась згуртуванню класного колективу.

   Для цього проводилися тестування (тест "Наскільки ви товариська людина?", "Чи вмієте ви слухати?", "Діагностика рівня конфліктності особистості" та ін.) анкетування (анкета «Ставлення учнів до школи та класу», «Я – учень», «Мої захоплення», «Хто твій друг», «Моя сім’я» та ін.) тренінги («Мій клас»,  «Дотримання шкільної етики», «Творчі здібності» та ін.) індивідуальні консультації, бесіди, години спілкування.

   Впроваджено ефективні технології превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують громадську активність учнів. Значну увагу приділено формуванню основних ціннісних орієнтирів. Для цього було вибрано такі виховні технології, як інформаційно-комунікативну, проектну, ігрову.

   Протягом року були проведені виховні години «Закони нашого життя», «Відверто про необхідне», «Даруйте радість людям», «Немає прав без обов’язків», «Бережи ліс – легені планети». Розважально-пізнавальні шоу та ігри «Я люблю Україну», «Ігри патріотів», «Ігри народів світу» та ін.           

   У рамках міського проекту «Добрі справи для Кобзаревої слави» (до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка) підготували тематичний класний куточок, а також створили свій власний проект «Монументальна Шевченкіана».

   Взаємовідносини класного керівника і учнів класу задовільні. В цілому клас характеризується як дружний, органі­зований, із налагодженою системою самоврядування та хорошим психоло­гічним кліматом.

   Не обминаю такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей. Дуже ефективним є заохочення таких дітей до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи.

   У становленні та розвитку учнів спи­раюсь на допомогу батьків.

   Таким чином, мотиваційно-особистісна сфера розвивається відповідно до гармонійного розвитку особистості. У практику моєї роботи впровадженао мету єдності шкільного та родин­ного впливу на особистість дитини. І на даному етапі співробітництва в ре­зультаті виконання загально-виховної, індивідуальної та профорієнтаційної роботи більшість учнів підвищили рі­вень сформованості моральних, грома­дянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей особистості.

 

II. Цілі та завдання виховної діяльності класного керівника

1) Спрямовувати виховну роботу на розвиток особистості дитини, формувати її інтелектуальний, моральний потенціали, на оволодіння учнями цілісною системою знань про оточуюче середовище, практичними уміннями і навичками, способами творчої діяльності, прийомами і методами самопізнання і саморозвитку, ціннісними ставленнями до себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;

2) узгоджувати свої інтереси із інтересами та ціннісними установками членів класної спільноти, відповідати особливостям колективу класу і умовам його життєдіяльності;

3) поповнювати методичну скарбницю для реалізації виховних цілей;

4) висловлюватися конкретно, чітко і ясно формулювати думки.

 

Орієнтовна схема логічного розвитку цілей:

1) розширити і поглибити знання вихованців за темою співпраці;

2) сформувати певне емоційно-оцінююче ставлення до предмету чи явища, на якому будується співпраця

3) розкрити перед кожним вихованцем можливості для його особистої  чи колективної участі в суспільно-корисній справі;

4) навчати практичним навичкам і вмінням особистої турботи про навколишнє оточення та природне середовище, оточуючих людях, про себе самого;

5) розвивати конкретні інтелектуальні, вольові, емоційні, фізичні здібності та якості вихованців;

6) формувати сприятливі для розвитку вихованців взаємовідносини в учнівському колективі.      

 

ІІІ. Психолого-педагогічна характеристика класу

   У класі навчається 12 учнів: 8 хлопчиків, 4 дівчинки. Класний колектив має свого старосту (Геровського Івана) та актив класу (Лісняк Ю., Гурошев Д., Кощеєв З., Клочко О.), які користуються повагою серед учнів.

Показники успішності в класі такі:

  • учнів із достатнім рівнем навчальних досягнень – 3;
  • учнів із середнім рівнем навчальних досягнень – 9;

   Двоє учнів мають індивідуальну форму навчання. Дисципліна на уроках добра. Такі учні як Олефір Анна та Глупов Микита не завжди вчасно виконують домашні завдання.

   Колектив класу діяльний, живий, енергійний. За даними анкетування під час вивчення мікроклімату колективу, активність учнів виявилася такою: 70% дітей проявляють  себе активно в житті класу, 20% - мають середній рівень, 10% не цікавляться справами колективу; 80% учнів вважають  колектив класу згуртований.

   Загалом 8 учнів вважають колектив класу товариський, а стосунки в класі – толерантними, товариськими. Діти можуть самостійно організувати справи, підтримувати одне одного. Але повного порозуміння між дівчатками та хлопчиками немає. Не всі учні проявляють стриманість у стосунках із старшими, вчителями, не всі цінують фізичну працю.

   Більшість дітей у класі з повних сімей, де обоє батьків приділяють належну увагу навчанню та вихованню дитини. Проте є сім’ї, де вихованням дитини займається мама (Геровський І.) та бабуся (Канюка А., Канюка М.)

   Учні класу беруть активну участь у позашкільній роботі (виховних заходах, святах, виставках, ярмарках). Відвідують діючі гуртки.

   Як і кожен класний колектив, клас має свої традиції: спільне проведення      свят, вітання іменинників, здійснення екскурсій тощо.

   Більша частина батьківського комітету зацікавлена в організації класного колективу, атому є активними учасниками навчального процесу.

 

IV. Виховна діяльність з класом

                                        

Основні орієнтири виховання

Вересень

 

Дата

Ставлення до суспільства і держави

 

  Виховна година «Моя земля – земля

 

  моїх предків».

 

  Виховна година «Тероризму скажемо:

 

  НІ!».

 

Ставлення до людей

 

  Виховна година «Ніколи не забувай,

 

  що ти живеш серед людей».

 

 

 

 

 

Ставлення до природи

 

  Виховна година «Краса людської

 

  праці на землі».

 

 

 

 

 

Ставлення до мистецтва

 

  Музикотерапія «Чарівна мелодія

 

  скрипки».

 

 

 

 

 

Ставлення до себе

 

 

  Виховна година «Пізнай себе».

 

 

 

 

 

 

 

V. Індивідуальна робота з учнями

1

  Індивідуальні бесіди з кожним учнем про особливості

 

  навчання в 6 класі.

2

  Індивідуальні бесіди про охайний вигляд, шкільну форму.

3

  Бесіди про підготовку робочого місця.

4

  Бесіди про заборону користування мобільним

 

  телефоном на уроках.

5

  Бесіда про недопустимість запізнень на уроки

6

  Анкетування щодо визначення сформованості основних

 

  ціннісних орієнтирів.

VI. Робота з батьками

1

  Батьківські збори.

2

  Індивідуальні бесіди з батьками про особливості

 

  навчання в 6 класі.

3

  Індивідуальні бесіди «Попередження жорстокості в

 

  сімї».

4

  Інформування про успішність і поведінку учнів

VII. Заходи із збереження здоровя і життя

1

  Бесіда «Безпечна дорога до школи».

2

  Бесіда з профілактики шкідливих звичок та

 

  тютюнопаління.

3

  Відвідування уроків фізичного виховання.

4

  Бесіда «Обережно газ!».

 

IV. Виховна діяльність з класом

                                        

Основні орієнтири виховання

Жовтень

Дата

Ставлення до суспільства і держави

 

  Виховна година «Україно, матінко

 

  моя».

 

  Веселі старти «Козацькі розваги».

 

 

 

Ставлення до людей

 

  Виховна година «Людина починається

 

  з добра».

 

 

 

 

 

Ставлення до праці

 

 

  Виховна година «Ціна однієї хвилини».

 

 

 

 

 

 

 

Ставлення до мистецтва

 

  Виховна година «Духовність особисто-

 

  сті і мистецтво».

 

 

 

 

 

 

V. Індивідуальна робота з учнями

1

 Індивідуальні бесіди про поведінку в школі.

2

 Індивідуальні бесіди про особисту гігієну.

3

 Індивідуальні бесіди про відношення до навчання.

4

 Анкетування щодо визначення рівня вихованості учнів.

VI. Робота з батьками

1

 Індивідуальні бесіди з батьками Кислого Богдана.

2

 Індивідуальні бесіди з батьками Гурошева Данила.

3

 Відвідування сімей учнів. Обстеження житлово-

 

 побутових умов сім’ї.

4

 Інформування про успішність і поведінку учнів.

VII. Заходи із збереження здоровя і життя

1

 Бесіда «Правила користування газовими приладами».

2

 Бесіда «Вихований пішохід. Перехід дороги».

3

 Бесіда «Обережно! Отруйні гриби».

4

 Відвідування уроків фізичного виховання.

 

 

IV. Виховна діяльність з класом

                                        

Основні орієнтири виховання

Листопад

Дата

Ставлення до суспільства і держави

 

 Телепроект «Імена Полтавщини.

 

 Остап Вишня».

 

 Гра «Чи знаю я рідну мову».

 

 Акція «Запали свічку».

 

Ставлення до природи

 

 Виховна година «Будь багатий, як

 

 земля».

 

 

 

 

 

Ставлення до праці

 

 

 Виховна година «Що означає культура  навчальної праці?»

 

 

 

 

 

 

 

Ставлення до мистецтва

 

 Виховна година «Мистецтво та мої

 

 емоції».

 

 

 

 

 

Ставлення до себе

 

 

 Виховна година «Шкідливі звички».

 

 

 

 

 

 

 

V. Індивідуальна робота з учнями

1

 Індивідуальні бесіди про шкідливі звички.

2

 Індивідуальні бесіди про культуру школяра.

3

 Індивідуальні бесіди про стосунки між однокласниками.

4

 Анкетування щодо визначення громадської активності.

VI. Робота з батьками

1

 Індивідуальні бесіди з бабусею Канюки Андрія.

2

 Індивідуальні бесіди з мамою Геровського Івана.

3

 Інформування про успішність і поведінку учнів.

VII. Заходи із збереження здоровя і життя

1

Бесіда «Острівець безпеки. ДТП».

2

Бесіда «Попередження нещасних випадків при

 

користуванні електроприладами».

3

Бесіда «Газ – друг чи ворог!»

4

Відвідування уроків фізичного виховання.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Друзі сайту
  • Create a free website
  • uCoz Community
  • uCoz Textbook
  • Video Tutorials
  • Official Templates Store
  • Best Websites Examples